Udržateľná spoločná energetická politika pre Európu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

História ľudstva je jednoznačne spojená s používaním energie všetkých druhov. Ľudstvo bolo postupne schopné využívať zemské zdroje energie na kúrenie, dopravu a varenie. Drevo a mechanická veterná energia bola nahradená fosílnymi palivami, zatiaľ čo elektrina premenila náš spôsob života a naše výrobné metódy.

Paralelne k vývoju na energetickom poli, technologický, geopolitický a environmentálny vývoj ovplyvnil ponuku a dopyt na energetických trhoch. Energetické zdroje nie sú rovnomerne rozložené naprieč rôznymi geografickými oblasťami. Vzostup cien energie je tiež ovplyvnený rozdielnymi trendmi politického vývoja v niektorých dodávateľských regiónoch. Environmentálny dopad využívania energií je jadrom našich diskusií. Dopad emisií oxidu uhličitého (CO2) a zmena klímy sú všeobecným znepokojením. Globálny energetický model je ohrozený. Fosílne energetické zdroje sa stávajú čoraz viac vzácnejšími – a vzácnosť znamená vyššie ceny.

Existujú alternatívy fosílnych energií, ale pre úspešnosť postupného vylúčenia vysoko znečisťujúcich typov energie sú často potrebné výrazné technologické prelomy. Situácia je vážna. Globálna spotreba energie sa bude zvyšovať, aj vzhľadom na značný nárast svetovej populácie (z 6.4 miliárd na 8 miliárd v 2030). Existujú stovky miliónov ľudí, ktorí dúfajú, že budú mať životný štandard porovnateľný s tým, ktorý majú vyspelé krajiny. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) pripomína, že 1.6 miliárd žien a mužov nemá prístup k elektrine, že 2 miliardy ľudí má na kúrenie a na varenie v ich domovoch iba drevo. Vývoj v Číne a Indii (tvorí 39% svetovej populácie) vytvára obrovský dodatočný dopyt. Podľa IEA, celková spotreba energie vzrastie do roku 2030 o 60%. Pre uspokojenie takéhoto dopytu, by bolo potrebných 125 miliónov barelov ropy denne, zatiaľ čo súčasná úroveň produkcie sa pohybuje okolo 85 miliónom barelov denne. IEA tiež predpovedá, že by boli potrebné investície vo výške $16,000 miliárd do roku 2030 za účelom uspokojenia globálneho energetického dopytu, pričom polovicu z nich je potrebné investovať v rozvojových krajinách.

Výzvy sú obrovské. Ak budú súčasné spotrebné trendy pokračovať, celková spotreba primárnej energie sa do roku 2030 prinajmenšom zdvojnásobí, 80% by pochádzalo z fosílnych palív, čo by znemožnilo stabilizovať obsah CO2 v atmosfére do roku 2050. Fakty sú jasné: výroba elektriny (tvoriaca 40% z celkových emisií CO2), doprava (24% celkových emisií), a domáca spotreba (17% celkových emisií) musia prejsť reformou. Európska únia musí zohrať rozhodujúcu úlohu v tomto globálnom boji za udržateľnú energiu.

V tomto kontexte, Socialistická skupina v EP volá po udržateľnej spoločnej energetickej politike pre Európu. V koordinácii s Európskou komisiou, musia členské štáty významne zvýšiť úroveň spolupráce na tomto poli, ako aj realizovať existujúce záväzky a európske smernice. Naviac, environmentálne opatrenie musí byť hrať kľúčovú úlohu v budúcej európskej energetickej politike. Energetická politika bude hlavným testom pre európsku politickú schopnosť riešiť spoločné výzvy ambicióznymi dlhodobými politikami a spoločnými záväzkami. Budúcoročné jarné zasadanie Európskej rady bude musieť naplniť toto očakávanie demonštrovaním svojej ochoty brániť spoločný európsky záujem v energetickej politike. Ak v tejto otázke zlyhá, energia sa stane väčším zdrojom rizika pre budúcu európsku prosperitu, zamestnanie a kvalitu životného prostredia – inými slovami, pre udržateľnosť a úspech európskeho modelu rozvoja.

Tu nájdete plné znenie odporúčania.