Veda, výskum, inovácie, vysoké školy a regionálny inovačný rozvoj

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

minerva

Konferencia „Minerva: Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ sa konala 20. januára 2005 v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií SR spolu s mediálnou agentúrou Media One.

Milan Dado, prorektor Žilinskej univerzity, vystúpil na konferencii v rámci panelu „Veda, výskum, inovácie“. Za nedostatok Slovenska označil, že mu chýba zaraďovanie zahraničných expertov do procesu hodnotenia projektov. Zdôraznil tiež, že vysoké školy sa majú meniť na výskumné centrá, pričom pridanou hodnotou by bola možnosť uplatniť výsledky výskumu priamo vo vzdelávaní..

Prezentáciu príspevku nájdete na tejto linke.