Vplyv systému obchodovania s emisiami na konkurencieschopnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Climate Strategies

Štúdia tvrdí, že Systém obchodovania s emisiami EÚ – spustený v januári 2005 – je doteraz najambicióznejšou klimatickou politikou na svete, a jeho úloha pri stanovení ceny uhlíka je úspechom globálnych rozmerov. ETS však musí čeliť výzvam, ktoré potenciálne podkopú environmentálnu efektívnosť a možnosť jeho prežitia po roku 2012.

Najväčšou prekážkou je otázka konkurencieschopnosti. Všeobecne totiž prevláda obava, že prísnejšia politika boja proti klimatickým zmenám ohrozí konkurencieschopnosť. Vlády sa obávajú, že politika voči domácim energeticky intenzívnym sektorom môže znížiť ich globálnu konkurencieschopnosť voči firmám v regiónoch s menej prísnou politikou, čo vyústi do poklesu ziskov a podielu na trhu.

Správa argumentuje za stanovenie sektorovo špecifických alokácií povoleniek. Nové dáta totiž ukazujú, že podstatný dopad obchodu s emisiami na konkurencieschopnosť je koncentrovaný v omnoho menšej časti priemyselných aktivít, než sa predpokladalo doteraz.


Plné znenie analýzy nájdete v anglickom jazyku na tejto linke