Výhľad makroekonomického vývoja v roku 2008

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

health policy institute, zdravotníctvo, zdravie, hpi

Priaznivý makroekonomický vývoj v uplynulých dvoch rokoch bol vyvolaný prevažne dlhodobými faktormi: rozsiahlymi investíciami, zlepšeným podnikateľským a investorským prostredím v uplynulých rokoch a celkovým priblížením sa modelu fungovania štandardných európskych ekonomík. Kým v rokoch 2006 a 2007 bol makroekonomický vývoj do značnej miery predurčený, v roku 2008 je miera tejto predurčenosti nižšia. Takže kým v minulom roku bola ekonomika odsúdená na úspech, v roku 2008 už môžeme hovoriť „iba“ o dobrej šanci na  úspečný vývoj ale už s viacerými otáznikmi.

Dôvodov je niekoľko:

– nástup účinnosti viacerých opatrení vlády, ktoré môžu znížiť atraktivitu prostredia. Hospodárska politika vlády spôsobila eróziu niekoľkých princípov, ktoré v uplynulých rokoch prispeli k úspešnému vývoju. Vplyv tejto erózie princípov sa však nemohol naplno prejaviť, jednak kvôli termínu účinnosti predošlých opatrení, a takisto kvôli tomu, že tu boli prítomné iné, silnejšie vplyvy, ktoré predurčovali vývoj. v roku 2008 možno očakávať prejavy viacerých hospodársko-politických opartrení, pripravovaných ešte v roku 2007.

-absentuje štart nových mimoriadne veľkých podnikov(aký bol prítomný v rokoch  2006 a 2007). Nemožno v súčasnosti počítať s mimoriadnym rastovým stimulom pre ekonomiku v podobe spustenia prevádzky podniku, ktorý by mal mimoriadny(aspoň na slovenské pomery) význam na rast produkcie a zamestnanosti. Skôr sa prejaví nárast kapacity už existujúcich ( aj nedávno spustených podnikov), prílev menších investícií, či rozmach domácej subdodávateľskej siete.


Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto stránke.