Zdieľanie osvedčených postupov v podpore podnikania medzi krajinami V4 a Ukrajinou

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Cieľom analýzy je podporiť rozvoj regionálnych podnikateľských ekosystémov v krajinách V4 a na Ukrajine.

Hlavnými slabinami a výzvami ukrajinského ekosystému je nedostatok strategického prístupu k inováciám a politikám podpory vedy a výskumu, obmedzený prístup k investičnému kapitálu pre startupy nachádzajúce sa v neskorších fázach rozvoja a minimálna infraštruktúra pre podporu podnikania.

Naopak, medzi silné stránky a príležitosti patrí záväzok vlády podporovať podnikanie, globálne ambície začínajúcich podnikateľov a prítomnosť silného sektora softvérových vývojárskych firiem, s vysokým inovačným potenciálom.

Analýza ďalej mapuje osvedčené postupy a najlepšie príklady podporných mechanizmov pre rozvoj podnikania v krajinách V4, pričom sa zameriava na príklady replikovateľné na Ukrajine.

Analýza bola spracovaná v rámci projektu “Zdieľanie osvedčených postupov v podpore podnikania medzi krajinami V4 a Ukrajinou“, podporeného z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Plný text analýzy v anglickom jazyku nájdete na tomto linku.