Zmena bankového dohľadu v Eurozóne: ECB ako politický aktér

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Finančná kríza z roku 2008 odhalila slabiny európskeho bankového systému, ktorý bol aj napriek mnohým európskym reguláciám fragmentovaný na základe štátnych hraníc jednotlivých členských štátov EÚ.

Potreba vytvoriť zastrešujúci regulačný rámec na európskej úrovni napokon prevážila nad národnými záujmami.  Kľúčovým bol samit lídrov eurozóny v lete 2012, kde sa prijalo rozhodnutie vytvoriť jednotný bankový dozor pre krajiny platiace eurom.

Legislatíva, ktorá posilnila funkcie Európskej centrálnej banky vstúpila do platnosti v novembri 2014. Medzi nové právomoci patrí napríklad udeľovanie bankových licencií, či priamy dohľad nad vyše 130 inštitúciami, ktoré pôvodne spadali pod národných regulátorov.

Táto premena by nemala byť podľa autora analýzy len výsledkom evolúcie vzťahov medzi národnými bankami a ECB.  Dohľad nad bankami je výsledkom zmeny v ekonomickom uvažovaní únie.

Kľúčovým mal byť vývoj v Španielsku, ktorého vláda odmietla pôžičku eurozóny, čím jasne poukázala na rozdiel medzi zlým stavom bánk a štátneho dlhu. Napriek tomu však zlá kondícia španielskych bánk zvyšovala neistotu a oslabovala finančné možnosti madridskej vlády.

K zmene prispela aj samotná ECB, ktorá sa vďaka personálnym zmenám v bankovej rade stala aktívnym politickým hráčom, a ako prvá predstavila návrh jednotného dohľadu nad bankovými inštitúciami.

Pôvodnú analýzu si môžete stiahnuť tu.