Zmeňte zmluvy, aby krajiny mohli opustiť eurozónu!

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

zdroj: euractiv.com

Po piatich mesiacoch vyčerpávajúcich rokovaní otvorili hlavy štátov eurozóny, grécky a niekoľko ďalších parlamentov cestu k tretiemu záchrannému balíku. Program zahŕňa náročné reformy, medzi iným aj znižovanie dôchodkov a zvyšovanie daní, výmenou za 86 miliárd eur počas troch rokov.

Je tento tretí balík naozaj posledným dejstvom gréckej tragédie? Nanešťastie nie, práve naopak. Dohoda o výmene politických reforiem za hotovosť totiž predstavuje iba získavanie času. Nijako nerieši hlavné problémy, ktoré má Grécko s navrhnutím udržateľného rozpočtu podľa pravidiel eurozóny. Kvôli tomuto kompromisu sa musí Grécko spoliehať na zahraničnú pomoc od EÚ a MMF, pričom koniec tejto závislosti je v nedohľadne.

Čo by teda bolo udržateľným riešením gréckej krízy? Kameňom úrazu je konštrukčná chyba v Zmluve o EÚ. Zmluva totiž neupravuje vystúpenie, či dokonca vylúčenie štátu z hospodárskej a menovej únie. Takmer každá organizácia – či ide o spevácky zbor alebo politickú stranu – má pravidlá na to, ako ju jej člen môže opustiť alebo ako možno člena vylúčiť v prípade porušenia záväzkov. Eurozóna nič také nepozná.

Existencia pravidla o vylúčení je ešte dôležitejšia ako právo na dobrovoľný odchod. Ak by existovala táto možnosť, riešenie gréckej krízy by mohlo byť o mnoho rýchlejšie. Čím môžu dnes ministri financií eurozóny pohroziť krajine, ktorá nesplní dohodnuté reformy? Jedinou pákou je zastavenie finančnej pomoci.

Nanešťastie toto nepredstavuje žiadnu hrozbu. Dôsledkom je v takom prípade iba to, že štát sa stane platobne neschopným, čo spôsobí obrovské finančné straty pre ostatných členov menovej únie. Presne na toto sa Alexis Tsipras spolieha. Veľmi dobre vie, že Angela Merkelová by iba ťažko vysvetľovala nemeckej verejnosti, že Gréci svoj dlh voči Nemecku nesplatia. Jedinou efektívnou hrozbou je reálna možnosť vylúčenia.

Príkladom môže byť Medzinárodný menový fond. Ten  má od svojho vzniku pravidlo o vylúčení krajiny, ktorá nesplatí svoj dlh. Článok 26 stanov MMF toto pravidlo nazýva „povinné vystúpenie“.

Základným problémom eurozóny sú chýbajúce nástroje na adekvátny postih problematických krajín, ktoré nie sú ochotné robiť hospodárske reformy. Aj keby sa grécka kríza vyriešila tento víkend, ďalšia rana pre euro určite čaká hneď za rohom, či už to bude o päť, desať alebo dvadsať rokov.

Aby sa eurozóna zachránila, je absolútne nevyhnutné, aby sa zmenili zmluvy. Musia zakotviť právo každého štátu vystúpiť z hospodárskej a menovej únie, ako aj právo ostatných členov vylúčiť štát, ktorý nerešpektuje pravidlá.