Budúcnosť Košíc a Prešova stojí na talentovaných ľuďoch a inováciách

Komerčný obsah

East Innovation / AmCham Slovakia

Košice, 14. novembra 2018 – Pozitívnu budúcnosť východného Slovenska určí schopnosť udržať talentovaných ľudí v regióne a schopnosť držať krok s inováciami a technickými výzvami. Na konferencii East Innovation Americkej obchodnej komory v SR lídri podnikateľskej komunity, najvyšší predstavitelia samospráv a akadémie diskutovali o tom, ako naplno využiť potenciál regiónu.

 

Americká obchodná komora v SR (AmCham Slovakia) si dáva za cieľ pomôcť regiónu východného Slovenska tak, aby sa región stal cieľom pre investície s vyššou pridanou hodnotou, ktorý bude vhodným miestom pre podnikanie a pre život. „Teória endogénneho rastu, za ktorú bola tento rok udelená Nobelova cena Paulovi Romerovi, hovorí, že nové myšlienky generované cez technológie, podporené patentami a zdravou konkurenciou môžu priniesť trvalo udržateľný ekonomický rast,“ uvádza Ronald Blaško, výkonný riaditeľ AmCham Slovensko.

 

Vytváranie partnerstiev, prevzatie spoluzodpovednosti za rozvoj regionálnej ekonomiky, spolupráca so samosprávou, s lokálnymi zamestnávateľmi a kvalitné vzdelávanie sú základnými faktormi zmeny. „Východné Slovensko ponúka všetky zdroje potrebné na stabilný hospodársky rast. Dobrá správa vecí verejných je kľúčom k uvoľneniu tohto potenciálu,“ hovorí Anton Marcinčin, bývalý splnomocnenec vlády pre menej rozvinuté regióny a súčasný poradca ministra financií SR.

 

Aby sme udržali mladých odborníkov na východnom Slovensku, samospráva, firmy a univerzity musia aktívne spolupracovať a vytvárať stimulujúce podmienky. Využitie inovačného potenciálu regiónu stojí na udržaní a pritiahnutí talentovaných ľudí. „Každý z nás patríme do systému, kultúry alebo komunity, nie sme len časťami jednotlivých firiem. Snažme sa preto o tento trh starať spôsobom, ktorý ukazuje, že región východného Slovenska je výnimočný, a že mladí ľudia tu majú svoju budúcnosť,“ dodáva Daniel Giebel, výkonný riaditeľ, T-Systems.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8