Demo Day programu Primer 2019

Komerčný obsah

@ Civitta Slovakia

Bratislava, 19. 12. 2019 – Civitta Slovakia v spolupráci s InnoEnergy, inovačným impact-fondom pre trvalo udržateľnú energiu v Európe, zorganizovala na Slovensku predakceleračný program Primer pre začínajúce firmy. Primer je neziskový program ponúkajúci svoje služby zdarma. Jeho hlavným cieľom je podporiť inovatívne nápady a pomôcť začínajúcim podnikateľom rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti a pripraviť svoje nápady na vstup na trh.

Tento štvortýždňový program pozostával zo 40 hodín teoretických a praktických seminárov vedených profesionálnymi mentormi, odborníkmi a skúsenými podnikateľmi. Témy siahali od právnej ochrany a ochrany IP, cez biznis plán, marketing, až po zdokonalenie prezentačných schopností. Podnikatelia sa naučili, ako si vybrať najvhodnejší biznis model, ako získať finančné prostriedky a ako vybudovať marketingovú stratégiu či stratégiu vstupu na trh. Program bol plne prispôsobený potrebám zúčastnených začínajúcich podnikov, a to aj vďaka individuálnym konzultáciám s odborníkmi, či „hands-on“ prístupu k riešeniu podnikateľských problémov.

Program Primer vyvrcholil Demo Day-om, kde počas 4 minút tímy odprezentovali svoj nápad a následne zodpovedali otázky odbornej poroty. V porote usadli Eva Šimeková – CEO Civitta Slovakia, Artur Bobovnický – riaditeľ Sekcie analýz, programov a medzinárodnej spolupráce zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, a Stanislav Kovalík, manažér pre inovácie a rozvoj v ZSE. Účastníci tak ukončili program nielen s hotovým biznis plánom a stratégiou na uvedenia produktu na trh, ale aj s cennou spätnou väzbou od odborníkov.

Zúčastnené startupy sa venovali témam ako energetika, vzdelávanie, či informácie. Cenu publika za najlepšiu prezentáciu získal Zdeno Kuruc z Ompro s jeho nápadom inovatívneho kotla. Zdenovi účasť v Primeri otvorila dvere k príležitostiam, keďže svojim nápadom zaujal aj investorov, s ktorými si dohodol ďalší postup.

Prvé, pilotné vydanie programu sa uskutočnilo minulú jar v štyroch krajinách – v Maďarsku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku. V súčasnosti program Primer absolvovalo viac ako 70 podnikateľov v celej Európe.