Inovačné ekosystémy V4 a Ukrajiny: zdieľanie ponaučení je kľúčom k rozvoju

Komerčný obsah

UNIT.City, Kyjev, Ukrajina – V pondelok, 3.12., sa stretli inovační experti z krajín V4 a Ukrajiny na poldňovej konferencii, aby zdieľali svoje skúsenosti s rozvojom podnikania a inovačného ekosystému. Pri tejto príležitosti bola prezentovaná analýza s názvom „Sharing of best practices in entrepreneurship support between V4 countries and Ukraine“ (Zdieľanie osvedčených postupov v podpore podnikania medzi krajinami V4 a Ukrajinou) za účasti tvorcov politík, inovačných odborníkov, manažérov a výskumníkov.

Konferencia bola výsledkom spolupráce pre podporu zdieľania osvedčených postupov a skúseností medzi krajinami V4 a Ukrajinou, finančne podporenou Medzinárodným vyšehradským fondom. „Krajiny V4 by spoločne reprezentovali jeden z najväčších trhov v Európe, ktorý má objem vyše 65 miliónov a výrazne rastúcu kúpnu silu. Napriek tomuto potenciálu a mnohým kultúrnym a historickým prienikom v našom regióne dochádza k minimálnej vzájomnej výmene vedomostí a skúseností, týkajúcich sa podpory podnikania a inovácii“, povedal na konferencii Peter Kolesár, generálny manažér Neulogy, konzultačnej firmy pre inovácie, ktorá bola slovenským partnerom projektu.

„Tieto organizácie sa tu dnes zišli práve preto, aby sme sa navzájom poučili a našli možné spôsoby spolupráce v ďalšom rozvoji. Taktiež veríme, že takéto zdieľanie by určite malo byť  obojsmerné medzi V4 a Ukrajinou“, dodal P. Kolesár.

Do projektu boli zapojené organizácie so všetkých krajín V4 a Ukrajiny, ako Univerzita Jána Evangelistu Purkyně (UJEP) (CZ), Óbuda Univerzita (HU), ImpactCEE (PL) a Civitta (UA). Dôvody a dôležitosť takejto regionálnej spolupráce vysvetlil Anton Verkhovodov, inovačný stratég z Civitta (UA) a moderátor konferencie: „Všetci sme už určite počuli o úspešných príbehoch z bájnej Sillicon Valley a každý by sa rád dostal tam, kde oni. To je pre nás, bohužiaľ, až príliš vzdialené. Mali by sme sa radšej poobzerať okolo seba a inšpirovať sa u našich susedov z V4, pretože odviedli dosť veľa práce na budovaní ich ekosystémov za poslednú dekádu. Ich skúsenosti sú pre nás jednoznačne viac relevantné, keďže sme z toho istého regiónu a máme veľa spoločného, čo sa týka kultúrneho a historického kontextu.“

Účastníci konferencie si mohli vypočuť prezentácie úspešných príbehov budovania inovačných ekosystémov od expertov z V4, ale aj diskusie o bariérach a  výzvach v tejto oblasti. Panelisti z V4 a Ukrajiny diskutovali aj o zisteniach a poznatkoch, ktoré priniesla spolupráca na projekte, a snažili sa navrhnúť možné spôsoby ich využitia pre ich ďalší postup.

Práve nimi skomponovaná analýza poukazuje na zdieľané výzvy v oblasti rozvoja inovačných kapacít medzi krajinami V4 a Ukrajinou. Patrí medzi ne prepájanie súkromného sektora a sektora verejného výskumu, slabšie kultúrne povedomie o inováciách, ale aj nedostatok tzv. „múdrych“ investícii štátu do rozvoja podpory podnikania a inovácii.

Experti v prezentáciách poukázali na spektrum príkladov z praxe, ktoré sa snažili pokoriť tieto výzvy a prispieť k rozvoju inovácii v ich krajinách, ako napríklad: regionálne inovačné centrum poskytujúce strategický prístup k podpore inovácii v Česku, verejno-súkromná spolupráca na vytváraní inkubátorov dodávajúce potrebný mentoring a investície pre startupy v Maďarsku, alebo súťaž startup oslavujúca podnikanie a inovácie na Slovensku.

Ako sa môžu zúčastnené krajiny poučiť z tejto výmeny a využiť získané poznatky pre ďalší rozvoj ich inovačných ekosystémov?

Prezentovaná analýza, okrem iného, poukazuje na niekoľko trendov v podpore inovácii na základe zozbieraných prípadových štúdii. Jedným z nich je práve efektívna spoločná spolupráca verejného a súkromného sektora na iniciatívach pre podporu inovácii. Tieto dva sektory by sa mali dopĺňať či už finančne, alebo kompetenčne, aby dokázali lepšie reagovať na komplexné potreby rozvoja inovácii. Ich spolupráca by však mala mať jasné a transparentné pravidlá, ktoré sú férové a dajú sa predvídať.

Ďalší častý jav pri úspešných aktivitách pre rozvoj inovácii je zapájanie zahraničných organizácii a expertov. Obdobné zapájanie by mohlo doplniť nedostatočné financie alebo skúsenosti v domácich projektoch. Naopak, lokálne organizácie a experti môžu ich zahraničným náprotivkom pomôcť prispôsobiť možné riešenia a iniciatívy tak, aby fungovali čo najlepšie v lokálnom kontexte danej krajiny.

Tento koncept vysvetlil Dr. Lászlo Korányi, expert na inovácie z Óbuda Univerzity v Budapešti: „Neexistuje jednotný a jediný postup pri budovaní inovačného ekosystému a priame kopírovanie funguje veľmi zriedka. Naše prezentované prípadové štúdie a analýzy by mali fungovať len ako zdroje pre inšpiráciu. Práve prístup a proces, ktorým sa snažíme tento rozvoj inovácii podporiť je najdôležitejší, pretože každá iniciatíva na začiatku môže vyzerať pôvabne, ale takisto môže skĺznuť mimo jej pôvodný zámer. Nám sa osvedčilo aktívne zapájanie všetkých aktérov inovačného priestoru a ich konzultácia v každom bode, aby sme sa uistili, že vytvárame riešenia a iniciatívy šité na mieru pre naše potreby v Maďarsku.“

Viac strategický a systematický prístup zastával aj Tomáš Sivíček z UJEP, ktorý takisto reprezentoval aj Regionálne inovačné centrum v Ústí. Na otázku o dôležitosti mapovania pre budovanie inovačného ekosystému odpovedal: „Práve mapovanie nám pomohlo nazbierať empirické poznatky a dôkazy, ktoré potvrdzovali potrebu rozvoja inovácii v našom Ústeckom regióne. Navyše sme boli počas mapovania v neustálom kontakte s lokálnymi startupmi, inovátormi a výskumnými inštitútmi. Snažili sme sa porozumieť ich potrebám a cieľom. Takýto pro-klientsky prístup nám umožnil stať sa akousi reprezentatívnou inštitúciou lokálnych aktérov inovačného ekosystému, čo nám následne umožnilo ísť s našimi návrhmi za regionálnymi politikmi a veľkými firmami s oveľa väčšou kredibilitou.“

Kultúrny aspekt a povedomie o inováciách sú nemenej dôležitým prvkom podpory podnikania a inovácii, na čom sa zhodli aj panelisti reprezentujúci Ukrajinskú stranu, najmä v kontexte bývalých socialistických krajín. Oslava úspechu a výnimočných inovácii, ako aj propagácia inovátorov ako možné budúce povolanie pre mladšie generácie, by mohli byť prvým z mnohých krokov k budovanie väčších inovačných komunít. Ukrajina sa môže pýšiť s niekoľkými inovatívnymi firmami, ako Grammarly alebo Pectube, ktoré dosiahli globálny úspech pomocou digitálnych inovácii. Málokto však vie, že tieto podniky pochádzajú práve z Ukrajiny. Inovačné komunity potrebujú práve takéto vzory, ktoré môžu slúžiť ako skvelá inšpirácia a motivácia.

Náš región ešte čaká veľmi dlhá a strastiplná cesta rozvoja inovačných ekosystémov. Podobné zdieľanie skúseností a poučení medzi našimi krajinami by však mohlo výrazne dopomôcť lepšiemu a rýchlejšiemu prekonávaniu výziev a prekážok. Predsa len máme všetci spoločný cieľ – vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vznik inovácii v našich krajinách v blízkej budúcnosti.

Plnú verziu analýzy o problémoch a možnostiach rozvoja inovácii v regióne V4 a na Ukrajine, viac informácii o tomto projekte, ale aj o Medzinárodnom Vyšehradskom Fonde môžete nájsť na webovej stránke projektu.

Partner

Philip Morris International