KONFERENCIA ENVI-PAK SAMOSPRÁVA A SEPAROVANÝ ZBER 2013

Komerčný obsah

Hlavnými témami odbornej konferencie Samospráva separovaný zber 2013 budú:

  • pripravovaný zákon o odpadoch a jeho najvýznamnejšie zmeny, ktoré sa dotknú miest a obcí, financovanie triedeného zberu v nich,
  • zavedenie princípov rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov,
  • problematika samosprávy a riešenie praktických problémov v oblasti odpadového hospodárstva v obciach a mestách.

Konferencia je spojená s vyhodnotením 4. ročníka Súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce a slávnostným odovzdávaním finančných cien v celkovej výške 10 500 EUR.

Pri príležitosti pripomenutia si 10. výročia založenia oprávnenej organizácie ENVI-PAK, bude konferencia ukončená recepciou.

Svoju účasť, prosím, potvrďte do 4. 10. 2013 telefonicky na tel. č. 02 333 22 750 alebo na e-mailovej adrese pr@envipak.sk.

Program konferencie nájdete TU

Organizátori konferencie:

  • ENVI-PAK
  • SLICPEN

Partneri konferencie:

  • Združenie oprávnených organizácií vo svete EXPRA
  • Koordinačné centrum zberu elektroodpadu
  • Európske združenie výrobcov a dovozcov prenosných batérií

Zdroj: ENVI-PAK