Nepredvídateľná legislatíva škodí Slovensku

Komerčný obsah

RLC2019_bgd

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dôvera vo vládu zákona – Želaný stav verzus realita

Tim Snyder v knihe „O tyranii“ hovorí: „Bez pravdy niet dôvery, bez dôvery niet vlády zákona. A bez vlády zákona nefunguje demokracia.“

Pre vládu zákona a fungovanie právneho štátu je dôvera kľúčová. Je potrebné ju budovať rovnako na strane verejného a súkromného sektora.

Práve o to sa kontinuálne už od roku 2015 snaží spoločná iniciatíva zamestnávateľských združení a obchodných komôr Iniciatíva za vládu zákona – Rule of Law Initiative.

Nepredvídateľnosť legislatívnych zmien je problémom, ktorý má negatívny dopad na stabilitu podnikateľského prostredia. Bohužiaľ, v uplynulých mesiacoch sme boli svedkom toho, že zákony, ktoré majú zásadný dopad na podnikateľské prostredie, boli schválené ako poslanecké návrhy zákonov. Takýmto spôsobom obišli diskusiu s verejnosťou, sociálnymi partnermi či relevantnými rezortmi. Výsledkom takéhoto zrýchleného procesu je okrem absentujúcej diskusie s tými, ktorých sa nová právna úprava bude dotýkať, aj často nízka kvalita či nedostatočné vyhodnotenie dopadov.

Predvídateľnosť a participatívnosť legislatívneho procesu na vládnej úrovni prešla od roku 2015 aj vďaka aktivitám Iniciatívy za vládu zákona viacerými zlepšeniami. Bol prijatý nový Zákon o tvorbe právnych predpisov či Stratégia lepšej regulácie RIA 2020.

Je preto najvyšší čas, aby sa princípmi odbornosti a predvídateľnosti riadil aj legislatívny proces na úrovni NR SR.

Aj súkromný sektor však potrebuje zvyšovať dôveryhodnosť. Zamestnávatelia právom požadujú dodržiavanie čo najvyšších štandardov od verejných inštitúcii. Zároveň je však namieste požadovať, aby podnikali férovo.

„V súlade so zákonom“ je často len minimálny štandard. Mali by sme pracovať na zavádzaní compliance štandardov a tlačiť na to, aby sa k princípom etického správania zaväzovali aj naši obchodní partneri či dodávatelia. Priestor na osvetu je preto stále veľký.

 

Michal Krčméry, Riaditeľ pre vládne záležitosti a hovorca, Americká obchodná komora v SR