Plytvanie potravinami Slovákom prekáža, najčastejšie vyhadzujú chlieb a pečivo

Komerčný obsah

Darovanie prebytkov [Tesco]

PR Správa / Tesco rozširuje počet obchodov, ktoré dokážu darovať potravinové prebytky ľuďom v núdzi.

Plytvanie potravinami nie je Slovákom ľahostajné. Až 98 percent ľudí táto čoraz častejšie diskutovaná téma zaujíma a rovnaký počet ľudí robí doma opatrenia na zníženie potravinového odpadu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Tesco, ktorý realizovala počas augustovej výstavy Agrokomplex 2018 v Nitre.

Ľudia najčastejšie nadbytočné potraviny zamrazujú alebo kompostujú, nákupy potravín si vopred plánujú a dávajú ich aj domácim zvieracím miláčikom.

Približne 40 % z opýtaných vyhadzuje najčastejšie chlieb a pečivo, nasleduje zelenina a ovocie a zvyšky varených jedál. Iba pre 12 % ľudí je dôvodom vyhadzovania jedla uprednostňovanie čerstvých potravín. Ostatní respondenti vyhadzujú nadbytočné potraviny preto, lebo nakúpené množstvo nestihli zužitkovať.

Podobné dáta uvádza aj Tesco vo svojej aktuálnej správe o potravinových prebytkoch, ktorú ako jediný maloobchodník v Európe začalo pravidelne zverejňovať minulý rok s cieľom intenzívnejšie sledovať a vyhodnocovať objem odpadu v prevádzkach, aby dokázalo nájsť spôsob, ako potravinový odpad efektívne znižovať. „Sme veľmi radi, že ani našim zákazníkom nie je téma potravinového odpadu ľahostajná. Podľa prieskumu ľudia oceňujú naše aktivity, vďaka ktorým znižujeme množstvo potravinového odpadu. Najviac sympatií získal náš systém darovania prebytkov dobročinným organizáciám pre ľudí v núdzi, ktorý sme zaviedli minulý rok. Dobrou správou je, že od septembra tohto roka bude môcť potravinové prebytky darovať na dobročinný účel aj ďalších 12 obchodov Tesco. Celkovo tak potravinové prebytky budeme odovzdávať charitám už zo 125 našich predajní,“ prezradila Lucia Poláčeková, PR manažérka spoločnosti Tesco na Slovensku.

Tesco daruje denne potravinové prebytky ľuďom v núdzi v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska a miestnymi charitami. Darované potraviny z Tesca pomáhajú denne viac ako 5 000 ľuďom v núdzi. Cieľom je, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti Tesco v strednej Európe odovzdávali potravinové prebytky dobročinným organizáciám.

Tesco publikovalo údaje o množstve potravinového odpadu prvýkrát vlani. Podľa tohtoročnej správy sa podarilo dosiahnuť výrazný pokrok naprieč celou strednou Európou. Na Slovensku sa medziročne podarilo znížiť objem vyhodených potravín až o 20 % a ľuďom v núdzi darovať až 577 ton jedla.

Ako Slováci najčastejšie znižujú potravinový odpad:

  •  Mrazia nadbytočné potraviny a jedlá
  •  Kompostujú a recyklujú
  • Prebytky dávajú domácim zvieratkám
  • Nákupy si plánujú – pred nákupom potravín si pripravia zoznam toho, čo potrebujú
  • Ovocie a zeleninu zavárajú alebo sušia
  • Pestujú vlastné ovocie a zeleninu
  • Zaviedli prehľadný systém obsahu chladničky a mrazničky
  • Varia menej často a v menších množstvách