QUARTETORIUM: Fiškálna integrácia EÚ musí mať kredibilitu

PROMOTED CONTENT

Kľúčovým slovom debaty sa stala kredibilita, ktorú rečníci zastupujúci štyri rôzne oblasti politického, ekonomického diania, zahrňujúc médiá i súkromný sektor, aplikovali na rôzne aspekty európskej fiškálnej politiky od integrácie a fiškálnej únie, cez finančnú pomoc až po tvorbu rozpočtov jednotlivých krajín eurozóny.

Hosťami diskusie „Zachrániť či nie? Ako napreduje európska fiškálna integrácia“ boli Jiří Čáslavka, riaditeľ programu Nová ekonomika a financie analytického centra Glopolis, Viktor Novysedlák, výkonný riaditeľ kancelárie slovenskej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Vladimír Vaňo, hlavný analytik Sberbank Europe AG, Martin Vlachynský, analytik centra INESS, a Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka portálu Euractiv.sk, ktorá diskusiu moderovala.

V debate jeden z hostí poznamenal, že dnes už je neskoro pýtať sa, či v Európskej únii existuje priestor budovať fiškálnu úniu, a argumentoval, že blok je už príliš ďaleko na to, aby zaradil spiatočku. Otázkou teda ostáva, ako by mala fiškálna únia vyzerať. Bez ohľadu na konkrétnu odpoveď je ale nevyhnutné, aby boli pravidlá jej riadenia dobre premyslené a dôveryhodné, zdôraznil.

Diskusia sa vyvinula do série výmen názorov na tému vzťahov medzi členskými štátmi a orgánmi Európskej únie, najmä čo sa týka princípu solidarity a jeho uplatnenia pri finančných injekciách slabším členom súčasnej eurozóny.

Účastníci debaty sa na záver v istej miere zhodli, že fiškálna únia, bez ohľadu na jej finálnu podobu, si bude vyžadovať zvýšenie transparentnosti a demokratizáciu procesov. Jeden z rečníkov ešte pripomenul, že užšia fiškálna integrácia neznamená nevyhnutne, že sa krajiny EÚ vzdajú všetkých fiškálnych právomocí.

Hlbšou fiškálnou integráciou si Európska únia posilňuje v záujme koordinácie rozpočtových politík členských štátov svoje právomoci, keď zasahuje svojimi odporúčaniami do kľúčového zákona roka – rozpočtu. Legitimita i tohto procesu je v súčasnosti výzvou Európskej únie. O tom, či si budú tieto zmeny hospodárskeho riadenia vyžadovať budovanie politickej únie, bude aj najbližšie QUARTETORIUM v Bratislave 26. novembra.

Dnes je zrejmé, že debata o reformách sa nemôže obmedziť len na politické prostredie lídrov Európskej únie, ako po skončení tretieho podujatia série QUARTETORIUM naznačil Vladimír Vaňo a zdôraznil tak význam podujatia: „Vzhľadom na súčasný stupeň politickej integrácie Európskej únie je široká verejná diskusia o tom, akú podobu má mať fiškálna integrácia, nesmierne dôležitá nielen pre krajiny ako Slovensko. Užšia fiškálna integrácia si vyžiada aj užšiu politickú integráciu.“

Zdroj: Centrum pre európske záležitosti