Základom úspechu v boji proti plytvaniu potravinami je medzi-sektorová spolupráca

Komerčný obsah

Diskusný stôl / Tesco

BRATISLAVA 10. október 2018 – Zástupcovia vlády, štátneho sektoru maloobchodu, mimovládnych organizácii v utorok 9. októbra 2018 diskutovali pri jednom stole o tom, že ,,Základom úspechu v boji proti plytvaniu potravinami je medzi-sektorová spolupráca“. Diskusiu v dvoch blokoch nielen o potrebe znižovania potravinového odpadu, ale tiež o reálnom partnerstve v praxi, zorganizovala spoločnosť Tesco v spolupráci s portálom Euractiv. Hlavnými témami boli okrem dôležitosti spolupráce aj opatrenia a inovácie v spracovaní potravinového odpadu, ciele udržateľného rozvoja, výzvy v oblasti boja proti plytvaniu potravinami na lokálnej úrovni či pokrok za posledné roky za jednotlivé sektory v prítomnosti vzácnych hostí, akými boli Richard Raši (podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu), Branislav Ondruš (štátny tajomník MPSVR SR), Pavol Široký (analytik inštitútu environmentálnej politiky), Zuzana Nouzovská (generálna riaditeľka NPPC), Michal Kišša (Nadácia Pontis), Marko Urdzik (predseda Potravinovej banky SR), Radoslav Števčík (starosta Starého mesta Bratislava), Martin Kuruc (výkonný riaditeľ TESCO STORES SR, a.s.) a Martin Krajčovič (Corporate Affairs Manager, Metro). Súčasťou diskusie bola pre všetkých prítomných prezentácia renomovaného šéfkuchára Jaroslava Ertla o varení bez zbytkov.

 

,,Stretnutie považujem za určité znamenie, že spoločenský diskurz sa posúva pozitívnym smerom a témy spojené s udržateľným rozvojom sa stávajú súčasťou uvažovania relevantných hráčov na trhu. K udržateľnému rozvoju sa totiž priblížime len vtedy, ak sa zapoja všetci aktéri – ako štát, tak občianska spoločnosť, jednotlivci aj podnikatelia. Môj úrad pre investície a informatizáciu zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Agenda 2030 je súbor globálnych 17 cieľov, na ktorých sa zhodli všetky štáty OSN. Slovensko si ich agregovalo do šiestich národných priorít, ktoré sme v júli tohto roku predstavili v OSN v New Yorku. Jednou z našich národných priorít je aj smerovanie k obehovej ekonomike, kde sa neplytvá zdrojmi a minimalizuje sa tvorba odpadov, ktoré sa nedajú znova využiť,“ otvoril podujatie Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. 

 

Reťazec Tesco ako prvý a zatiaľ jediný maloobchodník v strednej Európe, začal vlani aktívne bojovať proti plytvaniu potravinami a zaviazalo sa znižovať potravinový odpad zo svojich prevádzok. Spoločnosť preto začala intenzívnejšie sledovať a vyhodnocovať objem odpadu vo svojich obchodoch, aby dokázala nájsť spôsob, ako potravinový odpad efektívne znižovať.  Okrem toho uviedla sortiment „Perfectly Imperfect“ (Dokonale nedokonalé), čo sú produkty dokonalej chuti a kvality, ktoré  síce nespĺňajú všetky estetické kritériá, no sú kvalitné, chutné a výživné.  Predajom „dokonale nedokonalej zeleniny a ovocia“ pomáha Tesco  bojovať proti plytvaniu potravinami aj svojim dodávateľom.

 

„Naša spoločnosť ako jeden z najväčších maloobchodníkov s potravinami uvedomuje problém plytvania s potravinami a snažíme sa proti nemu bojovať naprieč celým dodávateľským reťazcom. Avšak aby sme vedeli, či ideme správnym smerom, začali sme v roku 2017 merať množstvo potravinového odpadu, ktorý vyprodukujeme v našich prevádzkach. Keď sme zmerali toto množstvo opäť minulý rok, zistili sme, že sa nám podarilo znížiť množstvo odpadu po 20%. Je to výsledok zefektívnenia interných procesov, vrátane zlepšenia objednávkového systému, ako aj darovania potravín,“ povedal v úvode Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesco Slovensko.

 

Dlhodobou prioritou spoločnosti Tesco je bojovať proti plytvaniu potravinami aj cestou darovania potravinových prebytkov v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. „Začiatky spolupráce Tesca s Potravinovou bankou sa viažu na rok 2015, kedy sme začali poskytovať potravinové prebytky z našich štyroch obchodov. Začínali sme v malom, no dnes sa môžeme pochváliť tým, že aktuálne máme zapojených do projektu darcovstva potravín 125 našich obchodov (zo 150) a spoločne tak pomáhame denne viac ako 5000 ľuďom v núdzi po celom Slovensku. V tomto roku sme darovali spolu 577 ton potravín, čo je v porovnaní s predošlým finančným rokom o 440 ton viac. Zároveň sme zredukovali aj množstvo samotného potravinového odpadu o 2023 ton. Veľmi ma tiež  teší, že sa nám tento rok podarilo spoluprácu rozšíriť o ďalšieho významného partnera  – Bratislavu Staré mesto, s ktorým sa nám podarilo sprevádzkovať  sociálnu výdajňu a ešte rozšíriť okruh ľudí, ktorým spoločne pomôžeme,“ dodal  Martin Kuruc.

 

Aktivity maloobchodného reťazca Tesco zamerané na znižovanie potravinového odpadu ocenila aj nezávislá komisia. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo Tescu udelené úplne nové ocenenie Via Bona – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Ocenenie Via Bona udeľuje Nadácia Pontis ako uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu.