Agropotravinárstvo tvorí iba tri percentá slovenského vývozu

Krátka správa.

Slovensko má podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat druhý najnižší podiel poľnohospodárskej produkcie na celkovom vývoze.

Agropotravinárske výrobky sa na celkovom exporte zo Slovenska podieľali iba štyrmi percentami. Menší podiel Eurostat nameral iba vo Fínsku. V okolitých krajinách má poľnohospodárska výroba silnejšie postavenie. V Poľsku vo vývoze agropotravinárske produkty tvoria trinásť percent, v Rakúsku a Maďarsku deväť percent, a v Česku iba o percentuálny bod viac ako na Slovensku, teda päť percent.

Najviac má poľnohospodárstvo a potravinárstvo zastúpenie v Lotyšsku (22 percent), Grécku (21 percent) a Litve a Španielsku (zhodne po 19 percent).

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo na Slovensku v roku 2020 pasívne v objeme – 1,695 miliardy eur.