Agrorezort vyhlási výzvu pre pekárov

Krátka správa.

Na podporu investícií pekární ministerstvo pôdohospodárstva vyčlení z Programu rozvoja vidieka 170 miliónov eur.

Podopatrenie, z ktorého sa ujde aj pekárom, nesie názov Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Z výzvy majú byť podporené investície do technológií, najmä zariadenia, stroje, prístroje či laboratórne vybavenie aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. „Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte,“ poznamenal agrorezort.

Rezort dodal, že vývoj cien potravín pravidelne sleduje. Avšak nemá kompetenciu zasahovať do cenotvorby. „Tvorba cien je vecou dodávateľsko-odberateľských zmluvných vzťahov. Zákon o cenách neumožňuje cenovú reguláciu spotrebiteľských cien potravín,“ uviedlo komunikačné oddelenie.

Ministerstvo tiež poznamenalo, že vývoj cien potravín ovplyvňuje viacero činiteľov, medzi nimi vývoj cien komodít na svetových trhoch, klimatické zmeny, ceny energie, vývoj cien ropy či vzájomné dohody medzi dodávateľom. (TASR)