Členské štáty dali Komisii zelenú, môže si požičiavať peniaze na plán obnovy

Krátka správa.

Európska komisia si v roku 2021 na financovanie Plánu obnovy EÚ požičia prvých 80 miliárd eur.

Európska komisia v utorok (1. júna) oznámila, že už môže začať získavať finančné zdroje na financovanie plánu obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU), ktorý má pomôcť členským krajinám EÚ vyrovnať sa s následkami pandémie ochorenia COVID-19 a pomôcť pri oživení a modernizácii ich hospodárstva.

Exekutíva EÚ v utorok oznámila svoje odhady emisie dlhodobých dlhopisov vo výške približne 80 miliárd eur v roku 2021, ktoré budú zvýšené o ďalšie desiatky miliárd eur v podobe krátkodobých dlhopisov na pokrytie zostávajúcich požiadaviek na financovanie.

Presná výška dlhopisov a zmeniek EÚ bude závisieť od konkrétnych finančných potrieb a utorňajšie hodnotenie opätovne prehodnotí na jeseň. Týmto spôsobom bude eurokomisia v priebehu druhej polovice roka schopná financovať všetky plánované granty a pôžičky pre členské štáty v rámci nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) v hodnote 672,5 miliardy eur a tiež pokryť potreby politických opatrení EÚ, ktoré sú financované cez NGEU.

Eurokomisár zodpovedný za rozpočet Johannes Hahn v tejto súvislosti uviedol, že Komisia urobila ďalší krok vpred v prípravách na prvú výpožičkovú operáciu na financovanie kolektívneho plánu obnovy. „Vydaním dlhodobých dlhopisov vo výške približne 80 miliárd eur a použitím ďalších krátkodobých zmeniek sa nám v tomto roku podarí pokryť najnaliehavejšie potreby členských štátov a postaviť ich na cestu udržateľného oživenia a zelenej, digitálnej a odolnej Európy,“ opísal situáciu.