ECB poskytla bankám v eurozóne úľavu v hodnote 73 miliárd eur

Európska centrálna banka (ECB) poskytla bankám v eurozóne úľavu v hodnote 73 miliárd eur v podobe zmiernenia kľúčovej kapitálovej požiadavky, aby im pomohla udržať tok úverov počas pandémie nového koronavírusu.

Celkovo 115 bánk v euroregióne, na ktoré priamo dohliada ECB, bude môcť dočasne do konca júna 2021 vylúčiť časť zo svojej zadlženosti voči centrálnym bankám z výpočtu svojho ukazovateľa leverage ratio.

Podľa ECB toto vylúčenie zvýši pákový pomer (leverage ratio) o približne 0,3 percentuálneho bodu, čo na základe ostatných dostupných údajov z konca marca predstavuje zhruba 73 miliárd eur.

„Situácia vyvolaná pandémiou nového koronavírusu ovplyvnila všetky ekonomiky eurozóny bezprecedentným a hlbokým spôsobom,“ uviedla ECB, podľa ktorej táto situácia „vyústila do pretrvávajúcej potreby vysokého stupňa prispôsobenia menovej politiky“. (TASR)