EÚ schválila nulovú sadzbu DPH pri nákupe testov a vakcín proti COVID-19

Európska komisia presadila nové opatrenia, ktoré členským štátom umožnia oslobodiť nemocnice, lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe vakcín proti koronavírusu a testovacích súprav. Uvádza sa to v utorkovom vyhlásení eurokomisie.

Nové pravidlá sa zakladajú na návrhu Komisie z októbra a všetky členské štáty EÚ ich prijali jednomyseľne. Ich cieľom je zabezpečiť jednoduchší a lacnejší prístup k nástrojom na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorenia COVID-19.

Príslušná dohoda medzi inštitúciami EÚ pomôže zaistiť to, aby sa vakcíny proti novému typu koronavírusu dali v celej Únii nakupovať bez DPH, pričom lacnejšie budú vakcíny aj testovacie súpravy.

Vďaka týmto opatreniam budú môcť členské krajiny EÚ zaviesť dočasné oslobodenie od DPH v prípade vakcín a testovacích súprav, ktoré sa predávajú nemocniciam, lekárom a jednotlivcom, ako aj v prípade úzko súvisiacich služieb.

Aby mohli členské štáty okamžite konať, nové pravidlá pre DÝH sa budú uplatňovať odo dňa nasledujúceho po ich zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. V platnosti zostanú do konca roka 2022 alebo dovtedy, kým sa nedosiahne nová medziinštitucionálna dohoda o návrhu nových pravidiel pre sadzby DPH.