EÚ schválila predaj potravín z hmyzu

Krátka správa.

EÚ po prvý krát umožnila predaj potravín vyrobených z hmyzu. Autorizáciu získali výrobky z lariev múčneho červa (Tenebrio molitor).

Už v januári ich po vedeckom hodnotení za bezpečné a vhodné pre ľudskú potravu označila Európska agentúra pre bezpečnosť potravín (EFSA). Konštatovala len potrebu ďalšieho výskumu možných alergických reakcií.

Hmyz sa tak bude môcť predávať ako potravina, či súčasť potravín, buď sušený v celku, alebo vo forme prášku. Hmyzie proteíny by mohli byť environmentálne udržateľnejšou alternatívou voči konzumácii mäsa.