Eurokomisia na 10 rokov povolila geneticky modifikovanú sóju v EÚ

Európska komisia v pondelok oznámila, že povolila geneticky modifikovaný typ sóje na použitie v potravinárskom priemysle a tiež ako krmivo pre zvieratá.

Všetky geneticky modifikované plodiny (GMO) musia získať súhlas Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Stalo sa tak aj v prípade upravenej sóje označenej ako sója MON 87708 x MON 89788 x A5547-127.

Uvedený typ plodiny prešiel komplexným autorizačným postupom platným pre EÚ, vrátane priaznivého vedeckého posúdenia zo strany EFSA.

Komisia upozornila, že rozhodnutie o autorizácii pre túto plodinu sa nevzťahuje na jej pestovanie. Všetky členské štáty EÚ mali právo vyjadriť svoj názor v Stálom výbore Komisie pre plodiny, zvieratá, potraviny a krmivo (PAFF) a následne aj v odvolacom výbore.

Vzhľadom na výsledok tohto procesu má Európska komisia zákonnú povinnosť pokračovať v autorizácii uvedenej plodiny. Povolenie je platné na dobu 10 rokov a na všetky produkty vyrobené z tejto geneticky upravenej sóje sa budú vzťahovať prísne pravidlá EÚ označovania a sledovateľnosti.