Eurokomisia posudzuje vplyv používania jedno- a dvojcentových euromincí

Do procesu posudzovania vplyvu používania euromincí s najmenšou nominálnou hodnotou patrí aj otvorená konzultácia. Tú Komisia spustí v pondelok a potrvá po dobu 15 týždňov.

Európska komisia v pondelok oznámila, že spúšťa hodnotenie a posúdenie vplyvu používania jedno- a dvojcentových euromincí v členských krajinách EÚ.

Jej cieľom je zapojiť do tohto procesu široké spektrum zainteresovaných strán vrátane ďalších inštitúcií, príslušných vnútroštátnych orgánov, spotrebiteľov a občiansku spoločnosť.

Komisia spresnila, že v rámci procesu hodnotenia bude starostlivo skúmať hospodárske, environmentálne a sociálne vplyvy zavedenia jednotných pravidiel zaokrúhľovania cien.