Eurokomisia získala mandát presadiť ciele EÚ v oblasti biodiverzity v OSN

Rada EÚ poverila Európsku komisiu, aby v mene celej Európskej únie schválila „Prísľub lídrov pre prírodu“. Cieľom je vyslať jednotný signál zo strany najvyšších predstaviteľov členských krajín Únie na zvýšenie globálnych ambícií v oblasti biodiverzity.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen tak v pondelok (21. septembra) dostala mandát schváliť tento záväzok na podujatí OSN, ktoré sa prostredníctvom videokonferencie uskutoční 28. septembra v rámci summitu OSN o biodiverzite.

Záväzok lídrov členských krajín je dobrovoľným vyhlásením, v ktorom sa zdôrazňuje, že strata biodiverzity a degradácia ekosystémov si vyžadujú okamžité a nevyhnutné celosvetové opatrenia. (TASR)