Európska rada pre výskum udelila začínajúcim vedcom granty vo výške 677 miliónov eur

Medzi grantami neuspel žiaden projekt zo Slovenska. ECR už roky poukazuje na to, že ide o negatívnu vizitku slovenskej vedy.

Medzi výskumami, ktoré Európska rada pre výskum (ECR) tento rok podporila sú aj tri projekty z Poľska, dva projekty z Českej republiky a jeden projekt z Maďarska. Najúspešnejšie boli väčšie krajiny, ako Nemecko (88 podporených projektov), Spojené kráľovstvo (62 podporených projektov) a Holandsko (42 podporených projektov).

Porota rozdelila 677 miliónov eur medzi 436 z 3 272 podaných žiadostí. Tradične sa medzi podporenými projektami ocitla celá plejáda návrhov v rôznych vedných odboroch, od vakcíny proti chrípke, cez vývoj nanoplastov, po podporu skúmania digitálneho detoxu.

ECR odhaduje, že počiatočné granty vytvoria približne 2 500 pracovných miest pre postdoktorandov, doktorandov a ďalších zamestnancov v hostiteľských inštitúciách.

Zoznam podporených projektov nájdete tu.