Eurozóna dosiahla osempercentný deficit a dlh 98 percent

Krátka správa.

V poslednom štvrťroku 2020 dosiahol rozpočtový deficit v krajinách eurozóny 8 percent HDP, v EÚ bol na priemernej úrovni 7,5 percenta.

Najvyšší deficit malo Rakúsko (-14,2 percenta), najnižší Luxembursko (-1,4 percenta). Slovensko hospodárilo podľa týchto údajov s deficitom -6,9 percenta.

Deficit / prebytok vládneho rozpočtu (% HDP)

Vývoj rozpočtového deficitu – eurozóna a EÚ.

Zdroj: Eurostat

Vysoké deficity sa podpísali aj pod rast verejného dlhu. Podľa Eurostatu dosiahol na konci minulého roka dlh vlád eurozóny 98 percent HDP, v EÚ 90,7 percenta HDP. Medziročne to predstavuje nárast o 14,9 (eurozóna) resp. 13,2 (EÚ) percentuálneho dlhu. Na Slovensku sa dlh vyšplhal v 2020Q4 na 60,6 percenta HDP, medziročne to predstavovalo nárast o 12 percentuálnych bodov.

Vládny dlh v pomere k HDP, 2020Q4 (v %)

Vládny dlh v krajinách EÚ, 4Q2020

Medziročná zmena vládneho dlhu v pomere k HDP, 2020Q4 (v %)

Medziročná zmena dlhu, 4Q2020

Zdroj: Eurostat