Harmonizované pravidlá kolektívneho vymáhania záujmov spotrebiteľov

Európsky parlament a Rada sa dohodli na pravidlách pre kolektívne vymáhanie záujmov spotrebiteľov.

Dohoda harmonizuje pravidlá kolektívneho postupu pri masovom poškodení práv spotrebiteľov – ako sú napríklad žaloby kvôli emisnému škandálu automobiliek.

Spotrebiteľské organizácie alebo verejné inštitúcie budú môcť vymáhať práva v mene spotrebiteľov. Výrobcov a poskytovateľov služieb má pred neoprávnenými žalobami chrániť pravidlo „kto prehrá, platí“.