Komisia navrhuje prísnejšie pravidlá pre spotrebné úvery

Krátka správa.

Európska komisia navrhla prísnejšie pravidlá pre spotrebné úvery, napríklad maximálnu hornú hranicu úrokovej miery.

Prísnejšie majú byť obmedzenia celkovej ceny úveru, pravidlá pre prečerpanie úveru a povinnosť poskytovateľa vyhodnotiť dôveryhodnosť dlžníka. Komisia reaguje aj na nárast online predaja a zvyšujúci sa počet online poskytovateľov pôžičiek.