Komisia očakáva hlbšiu recesiu

Recesia spôsobená pandémiou COVID-19 bude hlbšia, než Komisia čakala. V Letnom hospodárskom výhľade odhaduje prepad HDP o jedno percento vyšší, než na jar (8,7%).

Následky krízy tiež budú trvať dlhšie. Výhľad hospodárskeho rastu v nasledujúcom roku bol znížený na 6,1 percenta.

Podľa odhadov Bruselu Slovensko nepatrí medzi najhoršie postihnuté krajiny – HDP Španielska, Talianska a Francúzka klesne o viac ako 10 percent.

Zdroj: Európska komisia