Negatívne saldo obchodu s agrokomoditami dosiahne 1,7 miliardy eur

Krátka správa.

Podľa ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana je to spôsobené nízkou pridanou hodnotou v slovenskom potravinárstve.

Negatívne saldo zahraničného obchodu Slovenska s agrokomoditami dosiahne za tento rok úroveň 1,7 miliardy eur. Ide o predpoveď obchodnej bilancie v agrosektore za rok 2021, ktorú ministerstvo pôdohospodárstva spravilo na základe doterajšieho vývoja obchodu s poľnohospodárskymi komoditami.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) poznamenal, že Slovensko je dlhodobo čistým vývozcom poľnohospodárskych komodít a čistým dovozcom potravinárskych produktov. „V porovnaní s krajinami EÚ máme jednu z najnižších úrovní hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca v potravinárstve,“ upozornil.

Ekonomika slovenského potravinárskeho priemyslu je podľa neho ovplyvnená zostrujúcim sa konkurenčným tlakom na trhu EÚ, dôsledkom čoho je rastúci dovoz potravín. Vývoz sa dlhodobo orientuje na plodiny s nízkou pridanou hodnotou, ktoré sa do SR čiastočne vracajú vo forme dovozu ako spracované výrobky s vyššou pridanou hodnotou.

„Na Slovensko najviac dovážame mäso a mäsové výrobky, ryby, mlieko, vajcia, med, liehoviny, nápoje, ovocie, orechy, pekárske a cukrárske výrobky, zeleninu, kakao. Vo vývoze najviac dominujú obilniny, mlieko, živé zvieratá,“ spresnil agrominister.

Podčiarkol, že je záujem negatívne saldo obchodnej bilancie SR v potravinách znižovať. „Je nám jasné, že na to, aby sme to mohli urobiť, potrebujeme mať niekoľko európskych šampiónov v produkcii niektorých vybraných potravín. Čiže špecialistov, ktorí sa kvalitou a objemom produkcie dokážu presadiť na európskom trhu. Zároveň verím, že nastavíme pravidlá tak, že sa nám podarí rozvinúť aj menšie podniky, ktoré budú integrované vo vlastných odbytových vertikálach a ktoré budú schopné ponúkať potraviny regionálneho charakteru, niečím zaujímavé, o ktoré budú mať slovenskí spotrebitelia záujem,“ dodal Vlčan. (TASR)