Nemecké ministerstvo financií bráni intervencie ECB

ECB nákupom dlhopisov na sekundárnych trhoch neporušila princíp proporcionality, hovorí nemecké ministerstvo financií.

Ministerstvo reagovalo na predchádzajúce rozhodnutie nemeckého ústavného súdu, ktorý od Európskej centrálnej banky požadoval lepšie zdôvodnenie programu spusteného počas krízy eurozóny v roku 2012.