Nižšia daň na potraviny nepomôže obyvateľom ale obchodným reťazcom, tvrdia farmári

Krátka správa.

Návrhy na úpravu DPH vníma Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) ako politickú agendu, ktorej efekt bude v skutočnosti výrazne nižší, ako politici prezentujú v médiách.

SPPK Ako uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová efekt zníženia DPH na potraviny bude pre spotrebiteľa výrazne nižší, ako sa mediálne prezentuje a dá sa považovať iba za politickú agendu, keďže neexistujú funkčné mechanizmy na kontrolu.

„Naše tvrdenie neopierame len o názory ekonómov, poľnohospodárov a potravinárov, ale aj o skúsenosti zo znižovania DPH na potraviny v minulosti. Vychádzame pritom z vlastného prieskumu spotrebiteľských cien, ktorý Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora robila pol roka po znížení DPH na potraviny v roku 2016. Po skončení monitoringu k 30. júnu 2016 sa význam zníženia DPH rozplynul. Efekt na spotrebiteľské ceny bol len dočasný, pretože zníženie DPH sa stratilo v marži obchodných reťazcov,“ podčiarkla hovorkyňa.

„Znížením DPH príde štát o časť finančných prostriedkov v štátnom rozpočte. Želaný efekt, razantné zníženie rastu cien potravín, sa nedosiahne. V období, keď nás de facto ničí konkurencia zo zahraničia, chcem požiadať nášho rezortného ministra a predsedu výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo, aby svoju pozornosť sústredili skôr na zvýšenie spolufinancovania európskych zdrojov a priamej štátnej pomoci pre agropotravinársky sektor. Situácia v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve je alarmujúca a máme pocit, že si to kompetentní vôbec neuvedomujú,“ zdôraznil predseda SPPK Emil Macho.

SPPK o svojom postoji už informovala oficiálnym listom aj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO).

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter