Pandémia zasiahla európske HDP aj príjmy a spotrebu domácností

Krátka správa.

V prvom štvrťroku kleslo HDP eurozóny medziročne o 1,8 percenta, v minulom roku klesali príjmy aj výdavky európskych domácností.

V prvom štvrťroku 2021 zaznamenalo HDP eurozóny medziročný pokles o 1,8 percenta, HDP celej Európskej únie bolo o 1,7 percenta nižšie, než 1Q2020. Rast európskej ekonomiky sa postupne dostáva z červených čísiel, do ktorých sa prepadol počas koronakrízy. Najhoršia situácia bola v apríli až júni 2020, keď HDP kleslo medziročne o asi 14 percent.

Vývoj HDP, medziročné porovnanie kvartálov, Zdroj: Eurostat

Vlny pandémie sa podpísali aj na príjmoch a výdavkoch európskych domácností. V druhom kvartáli 2020 počas prvej vlny klesli výrazne príjmy aj spotreba, v letných mesiacoch počas uvoľnení rýchlo rástli, na konci roka, s príchodom druhej vlny pandémie, opäť klesali. Podľa Eurostatu klesli v poslednom štvrťroku 2020, v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, reálne príjmy domácností v eurozóne o 0,8 percenta a reálna spotreba o 2,9 percenta.

Spotreba a príjmy domácnosti per capita, eurozóna, (porovnanie s predchádzajúcim štvrťrokom, v %), Zdroj: Eurostat