Pestovanie geneticky modifikovaných plodín bude pod drobnohľadom štátu

Krátka správa.

Poslanci národnej rady schválili novú legislatívu, ktorá umožní zakázať pestovať geneticky modifikované organizmy (GMO) na Slovensku. Novú právnu úpravu z dielne Ministerstva životného prostredia podporilo 111 poslancov parlamentu.

Touto legislatívnou zmenou Slovensko zosúladilo národnú legislatívu so smernicou EÚ o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktorá nechala na rozhodnutí členských štátov možnosť obmedziť, alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín na svojom území.

Prípadné obmedzenie v budúcnosti sa bude týkať výlučne pestovania v poľnohospodárskej výrobe, teda pestovania geneticky modifikovaných rastlín, ktoré boli doteraz povolené. V súčasnosti sa na Slovensku neuskutočňuje pestovanie rastlín v poľnohospodárskej produkcii, vrátane pokusného.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča zdôraznil, že ide o veľký krok vpred z hľadiska biologickej bezpečnosti na Slovensku, keďže EÚ umožňuje členským štátom uplatňovať si výhrady vo vzťahu ku geneticky modifikovaným plodinám a organizmom. „Týmto spôsobom si Slovensko uplatňuje túto výhradu a bude môcť obmedzovať uvádzanie a pestovanie geneticky modifikovaných plodín na Slovensku,“ podčiarkol štátny tajomník Kiča.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter