Počty hospodárskych zvierat v roku 2019 v Únii opäť klesli

Počty hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec aj kôz sa na Slovensku v roku 2019 znížili. Vyplýva to z aktualizovaných štatistík Eurostatu.

V členských štátoch EÚ sa v roku 2019 chovalo 143 miliónov kusov ošípaných, 77 miliónov kusov hovädzieho dobytka, 62 miliónov oviec a 12 miliónov kusov kôz.

Počty všetkých štyroch najčastejších druhov hospodárskych zvierat v posledných dvoch rokoch klesali. Rovnakú krivku má ich chov aj na Slovensku. Množstvo hovädzieho dobytka sa znižuje od roku 2012 – zo 471 tisíc kusov na 432 tisíc v roku 2019. Rovnako tak sa občasnými výkyvmi znižujú stavy ošípaných. Od roku 2018 do roku 2019 o takmer 40 tisíc kusov na celkových bezmála 590 tisíc kusov.

Počet oviec za sedem rokov klesol takmer o 100 tisíc (zo 409 na 320 tisíc kusov). Oproti roku 2012 ale stúpol počet kôz o 10 tisíc kusov. Dnes sa ich na Slovensku chová vyše 35 tisíc.