Podmienky pôžičiek Grécku boli neadekvátne a škodlivé

Nezávislá správa kritizuje záchranné pôžičky, poskytnuté pred rokmi Grécku. Podľa hodnotenia vypracovaného skupinou expertov pod vedením bývalého eurokomisára Joaquina Almunia, veritelia nebrali dostatočne do úvahy sociálne potreby Grécka, navrhovali neadekvátne stratégie a presadzovali škodlivé rozpočtové opatrenia.