Poľnohospodárska platobná agentúra spustila druhú výzvu na Zelenú naftu

Chovatelia hospodárskych zvierat a pestovatelia špeciálnej rastlinnej výroby môžu v rámci tejto štátnej pomoci získať spolu až 30 miliónov eur.

„Zelená nafta“ je systémová štátna podpora v agrosektore, ktorú štát spustil v roku 2019. Opatrenie je stopercentne realizované elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+.

Žiadatelia môžu získať dotáciu vo forme vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na spotrebu nafty.

V rámci prvej výzvy, ktorá  bola uzavretá 18. septembra 2020, bolo prijatých 2247 žiadostí v celkovej výške takmer 26,1 mil. EUR.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter