Portugalsko ako prvá krajina Únie predložila Komisii plán obnovy

Krátka správa.

Portugalsko ako prvá krajina Európskej únie dokončila svoj národný plán obnovy využitia prostriedkov z fondu obnovy a predložila ho Európskej komisii. Vo štvrtok to uviedla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen.

Balík s názvom Next Generation EU v celkovom objeme 750 miliárd eur bol schválený v lete 2020 a má členským štátom Únie pomôcť ekonomicky sa po pandémii postaviť na nohy. Časť stimulov dostanú krajiny vo forme dotácií a časť vo forme lacných úverov. Program bude financovaný emisiou spoločného dlhu.

Väčšina peňazí sa rozdelí prostredníctvom fondu obnovy a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility). Celkový rámec tohto mechanizmu predstavuje 672,5 miliardy eur, pričom na dotácie bude k dispozícii 312,5 miliardy eur a na úvery 360 miliárd eur. Členské krajiny EÚ by mali predložiť národné plány obnovy využitia prostriedkov do 30. apríla.

Portugalsko môže počítať s dotáciami vo výške až 13,9 miliardy eur. Portugalský plán zahŕňa tri dôležité piliere, ktorými sú ekonomická odolnosť a zelená a digitálna transformácia, uviedla Komisia. Súčasťou plánu sú projekty sociálnych bytov, zvýšenia energetickej hospodárnosti budov a digitálneho vyučovania.

Komisia má teraz na posúdenie plánu dva mesiace. Nakoniec musia všetky národné plány obnovy schváliť Rada EÚ. Portugalsko je aktuálne tiež na čele Rady, rotujúce predsedníctvo sa strieda každých 6 mesiacov. (TASR)