Revízia pravidiel štátnej pomoci má urýchliť čerpanie fondu obnovy

Krátka správa.

V druhej polovici roka predstaví Komisia výraznú revíziu pravidiel štátnej pomoci. Majú uľahčiť verejné financovanie v strategických oblastiach.

Komisia bude revidovať Nariadenie o všeobecných blokových výnimkách, ktoré obsahuje zoznam sektorov, v ktorých môžu firmy za určitých okolností dostať štátnu pomoc bez toho, aby musela byť riadnym procesom notifikovaná a schvaľovaná. Komisia s členskými krajinami konzultovala napríklad rozšírenie výnimky na implementáciu projektov z fondu obnovy.

Partner