Saldo agroobchodu sa medziročne znížilo o päť percent

Krátka správa.

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až novembri 2020 bolo pasívne v hodnote – 1,55 miliardy eur. Medziročne sa znížilo o 5,1 percenta. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Záporné saldo vývozu a dovozu sa podľa nej v medziročnom porovnaní zvýšilo len pri živočíšnych výrobkoch o 9,3 percenta. Zníženie záporného salda sa medziročne zaznamenalo pri rastlinných výrobkoch o 47,2 percenta, u tukov a olejov o 42,6 percenta a u potravín, nápojov a tabaku, sa záporné saldo v porovnaní s minulým rokom znížilo o 0,4 percenta.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až novembri 2020 bol v objeme 4,423 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2019 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 0,9 percenta vyšší.

Medziročne bol dovoz vyšší v odvetví tukov a olejov o 5,1 percenta a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 2,6 percenta. Pri rastlinných výrobkoch sa evidoval rovnaký dovoz ako v minulom roku. Len pri živočíšnych výrobkoch sa medziročne zaznamenal nižší dovoz o dve percentá.

V januári až novembri 2020 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 2,873 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 4,5 percenta. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 4,7 percenta, rastlinných výrobkov o 9,7 percenta a vývoz tukov a olejov sa zvýšil až o 96,2 percenta. Zníženie vývozu sa medziročne evidovalo len v odvetví živočíšnych výrobkov o 11,8 percenta.