Slovensko je v prvej päťke krajín v čerpaní peňazí z Európskeho sociálneho fondu

Krátka správa.

Pomoc z Európskeho sociálneho fondu ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny využilo na udržanie zamestnanosti, potravinovú pomoc, či podporu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a marginalizovaných rómskych komunít.

Slovensku sa nadpriemerne darí čerpať peniaze z Európskeho sociálneho fondu. Vyplýva to z aktualizovanej informácie o stave čerpania pomoci poskytnutej Európskou komisiou informovala o tom hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Michaela Slivková Kirňaková.

Európsky sociálny fond slúži na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. „Je to nástroj, ktorý každý rok v Únii pomáha približne desiatim miliónom ľuďom získať prácu, respektíve zlepšiť si zručnosti tak, aby boli schopní nájsť si v budúcnosti prácu,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že fond rovnako pomáha začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.

Rezort „práce používal financie z ESF tento rok primárne na podporu udržania a vytvárania pracovných miest. Nezabúdali sme však ani na potravinovú pomoc, podporu sociálnej ekonomiky a na tých najzraniteľnejších – podporu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, podporu osobných asistentov v školách a marginalizované rómske komunity,“ vymenoval štátny tajomník ministerstva Boris Ažaltovič.

Hoci celkové čerpanie Európskeho sociálneho fondu predstavuje v celej Európskej únii 43,42 percenta, Slovensko doposiaľ vyčerpalo 50 percent alokovaných finančných zdrojov. V rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby sa s čerpaním na úrovni 62,45 percenta nachádza Slovensko na 12. mieste, kým celkové čerpanie v tomto programe je na úrovni 51,91 percenta.

„V našom rezorte takmer všetky vyčlenené finančné prostriedky z ESF vyčerpáme do konca tohto roka, preto je pre nás kľúčové, aby sme financie z nového programového obdobia mohli čerpať najneskôr od januára 2022,“ uzavrel Krajniak.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8