Španielsko dá asi 10 miliárd z Fondu obnovy na zastavenie vyľudňovania vidieka

Krátka správa.

Španielsko chce dať asi desať miliárd eur z Fondu obnovy na zastavenie vyľudňovania vidieka. Peniaze majú podporiť hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých regiónov. Podľa prepočtov think tanku Funcas, 23 takýchto provincií v regiónoch Kastília a León, Argón, Galícia, či La Rioja stratilo za posledných 70 rokov až 50 percent svojej ekonomickej a demografickej hodnoty. Peniaze majú podporiť aj vytváranie pracovných miest pre ženy, či generačnú výmenu v poľnohospodárstve.