SPPK: Za potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti má zodpovedať obchod

Krátka správa.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa preto listom obrátila na všetkých 150 poslancov. V ňom ich vyzvala, aby garantom bezpečnosti potraviny po uplynutí DMT bol zo zákona obchodník, a nie samotný potravinár, pokiaľ on sám takéto potraviny aj nepredáva.

„Je pravda, že aj po DMT je potravina mnohokrát ešte stále bezpečná, ale len za predpokladu, že sa správne skladuje a nemá poškodený obal. Výrobca po odovzdaní potraviny predajcovi však už nemá možnosť ovplyvňovať riadenie týchto rizík, pretože tovar je majetkom predajcu,“ uviedol podpredseda SPPK Marián Šolty.

Potravinári sa podľa hovorkyne SPPK Jany Holéciovej obávajú, že by tak mohlo dochádzať aj k ohrozovaniu ich dobrého obchodného mena. V prípade predaja takýchto potravín bude z pohľadu SPPK nutné ustanoviť osobitný právny režim, ktorým sa zodpovednosť za bezpečnosť takejto potraviny prenesie na predajcu.

SPPK navrhuje zriadiť osobitné predajné miesto, kde nájdu spotrebitelia dostatok informácií o charaktere týchto potravín, ale aj o tom, kto preberá zodpovednosť za kvalitu a bezpečnosť potraviny po uplynutí DMT.

Holéciová dodala, že ďalšou zásadnou požiadavkou SPPK je aj označenie obalu potraviny predávanej po DMT tak, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu zdravia spotrebiteľa. Na obale musí byť uvedená informácia, že spotrebiteľ drží v ruke potravinu po DMT, kde už ani údaje a ani výživové hodnoty nemusia zodpovedať skutočnosti. Rovnako tak treba apelovať na spotrebiteľov, aby takúto potravinu čo najrýchlejšie skonzumovali.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter