Taliansko je hlavným beneficientom pomoci ECB

Za posledné dva mesiace naliala Európska centrálna banka do Talianska viac ako 46 miliárd eur. Väčšinu z toho, 36 miliárd, tvoria nákupy dlhopisov v rámci Núdzového pandemického programu nákupov (PEPP).

Podiel Talianska na programe (19,6%) tak prekročil národnú kvótu (17%) – začiatkom pandémie banka suspendovala kapitálový kľúč pri nákupoch dlhopisov. Zvyšných 10,2 miliardy tvoria nákupy dlhopisov v rámci Programu nákupov verejného sektora, ktorým ECB už dlhšie pumpuje peniaze do ekonomík, aby zabránila deflácii.