Trvalý euroval pomôže aj s riešením zlyhaných bánk

Trvalý euroval (ESM) bude od roku 2022 poskytovať pôžičky aj na reštrukturalizáciu zlyhávajúcich bánk.

Ministri financií definitívne schválili reformu ESM, vďaka ktorej bude môcť euroval v prípade potreby poskytnúť kreditnú linku pre Jednotný rezolučný fond. Ten je súčasťou jednotného mechanizmu eurozóny pre riešenie krízových situácií spôsobených zlyhávajúcimi bankami.

Po súhlase ministrov bude začiatkom budúceho roka nasledovať oficiálne odsúhlasenie zmien Zmluvy o ESM, následne prebehne ratifikácia v členských krajinách. Zmeny malú začať platiť od začiatku roka 2022.