Únia žaluje na WTO ruské pravidlá verejného obstarávania

Krátka správa.

Európska únia napadla ruské pravidlá verejného obstarávania na Svetovej obchodnej organizácii. Rusko podľa nej diskriminuje zahraničné firmy pri zákazkách štátom vlastnených firiem, systém reštrikcií je od roku 2015 postupne rozširovaný.

Únia napadla tri konkrétne ustanovenia: pri hodnotení ponúk v niektorých oblastiach je z ceny ponúknutej ruskými uchádzačmi automaticky odrátaných 15 percent; ruské firmy nakupujúce niektoré strojárenské výrobky v zahraničí potrebujú vopred súhlas štátu; pri obstarávaní asi 250 druhov výrobkov platia kvóty na ruské tovary až do výšky 90 percent.