Už len päť krajín neodovzdalo plány k agrodotáciám, medzi nimi aj Slovensko

Krátka správa.

Strategické plány pre Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ na roky 2023 až 2027 odovzdalo už 22 členských krajín EÚ.

Vyplýva to z odpovede Európskej komisie pre portál EURACTIV Slovensko na jej oficiálnom Twitterovom kanáli, ktorý je zameraný na poľnohospodárstvo.

https://twitter.com/MarosRoot/status/1488209003612098561

Členské krajiny mali svoje plány na využitie nových poľnohospodárskych dotácií pôvodne odovzdať do konca roka 2021. Podarilo sa to len ôsmim z nich a preto Komisia zvyšným krajinám dala na jeho prípravu viac času. V novom roku sa k ním postupne pridávali ďalšie a do konca januára Komisia dostala 22 národných strategických plánov.

Komisia nedávno vytvorila aj špeciálnu webovú stránku, kde postupne zverejňuje celé strategické plány jednotlivých krajín.

Agrorezort pritom začiatkom roka informoval, že dokument do Bruselu pošle do konca mesiaca. Z reakcie Komisie ale vyplýva, že ani tento termín ministerstvo nesplnilo.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski členské štáty vyzýval k čo najskoršiemu odovzdaniu dokumentu, aby bol proces schvaľovania spravodlivý. Je to preto, aby Komisia mala rovnaký čas na vyhodnotenie všetkých plánov a vyhla sa tak pri ňom „dvojakému metru“.

Piateho februára rezort zaradil do medzirezortného pripomienkového konania. Za päť dní k nemu dostal vyše 500 pripomienok.

Viac informácií o procese schvaľovania Strategického plánu sa dozviete z nášho ostatného článku.

Agrorezort k strategickému plánu za päť dní dostal vyše 500 pripomienok

Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k strategickému plánu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku ministerstvo pôdohospodárstva odôvodňuje tým, že musí dokument Európskej komisii odovzdať čo najskôr. 

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter