V máji rástla nezamestnanosť

Nezamestnanosť v eurozóne vzrástla v máji na 7,4 percenta (oproti 7,3 v apríli), bez práce je tak viac ako 12 miliónov občanov menovej únie.

Nezamestnanosť mladých je na 16 percentách (15,7 percenta v apríli). Najhoršie je postihnuté Španielsko (14,5%) a Cyprus (10,2%), Slovensko je zatiaľ pod priemerom eurozóny (6,5%).

Hoci nezamestnanosť rastie, je stále hlboko pod hodnotami počas krízy v rokoch 2012-13, keď bolo v eurozóne bez práce viac ako 12 percent ľudí a takmer 25 percent mladých.

Zdroj: Eurostat