Verejné konzultácie: posilnenie ochrany firiem pred mimoeurópskymi konkurentmi

Európska komisia plánuje posilniť ochranu jednotného trhu pred mimoeurópskymi firmami, ktoré dostávajú od domácich vlád štedré subvencie.

Jedným z nástrojov môže byť aj zablokovanie prebratia európskej firmy zahraničným vlastníkom. Najväčšie obavy vyvoláva prenikanie čínskych investícií do EÚ.

K návrhu Komisie sa budú môcť zúčastnené strany vyjadrovať do 23. septembra, legislatívny návrh predstaví Brusel na budúci rok.