Vláda vlani urobila opatrenia na boj s COVID-19 asi za 4,6 miliardy eur

Krátka správa.

Za prvý rok boja s pandémiou ochorenia COVID-19 urobila slovenská vláda podľa predbežného odhadu opatrenia v objeme 4,6 miliardy eur, teda 5,1 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Informoval o tom Inštitút finančnej politiky (IFP).

Najväčšiu čiastku vyčíslil pri priamej pomoci. Inštitút zdôraznil, že nie všetky opatrenia zaťažia štátnu pokladnicu. „Podpora ekonomiky mala viacero foriem – priama pomoc firmám, ako aj jednotlivcom, odklad daní, bankové záruky a iné opatrenia,“ napísal inštitút.

Na priamu pomoc išlo podľa odhadov IFP 1,3 miliardy eur – ide o podporu pracovných miest, sociálnu pomoc, pandemickú PN a OČR či odpustenie odvodov.

Druhým najobjemnejším opatrením boli bankové záruky a úvery (miliarda eur), v praxi ide o garantovanie úverov napríklad štátom či EXIM bankou.

Opatrenie odloženia splátok úverov bolo v objeme 0,7 miliardy eur a odklad daní a odvodov 0,5 miliardy eur. Takisto pol miliardy eur odišlo na transfery v rámci verejnej správy, ide o návratnú pomoc samosprávam, podporu štátnych podnikov či o vklad do verejného zdravotného poistenia. Ďalších 0,3 miliardy eur išlo na výdavky do zdravotníctva, na odmeny zdravotníkom v prvej línii, skríningové testovanie či na vybavenie nemocníc. Inštitút tiež spomenul ďalších 0,4 miliardy eur na iné opatrenia, napríklad na materiálne zabezpečenie. (TASR)